.
พ.ต.อ. พนม เชื้อทอง
ผกก.สน.พลับพลาไชย 2
Social Network